REGULAMIN Szkoły Pływania 

 1. Proponowane przez SWIMPRO zajęcia, organizowane są w ramach kursu, który w każdym roku szkolnym składa się z dwóch semestrów pokrywających się z semestrami w szkole.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych, w przypadku niemowlaków oraz przedszkolaków w zajęciach bierze udział również rodzic.
 3. Ilość zajęć w poszczególnych semestrach jest różna, uzależniona od ilości dni wolnych od szkoły, ferii, wakacji, świąt etc. i podawana jest przez organizatora przed rozpoczęciem każdego semestru.
 4. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym ( od 3 miesięcy ), przedszkolnym oraz szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.
 5. Proponowane przez SWIMPRO zajęcia podzielone są na grupy ze względu na wiek oraz umiejętności uczestników.
 6. Przed przystąpieniem do kursu dla niemowlaków należy okazać zaświadczenie lekarskie od pediatry stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie. Akceptowane jest również powyższe zaświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Dzieci do lat 3 muszą posiadać specjalne pampersy do pływania.
 8. Osoby trzecie chcące wejść na teren pływalni podczas zajęć zobowiązane są do wykupienia biletu w kasie pływalni.
 9. Uczestnicy, którzy po zajęciach chcą pozostać na pływalni zobowiązani są dokupić bilet na dodatkowy czas pobytu.
 10. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości odrobienia opuszczonych zajęć.
 11. Z powodów technicznych niezależnych od organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie lub zostać odwołane ( zwrot kosztów za nieobyte zajęcia).
 12. Nieobecności na zajęciach przepadają, chyba, że w szczególnych przypadkach organizator zadecyduje inaczej.
 13. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać bezpośrednio z organizatorem.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
 15. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Szkoły Pływania SWIMPRO, jak również pływalni na której odbywają się zajęcia.